Sanace

Systém sanačních omítek

Nejčastější problémy zdiva jsou způsobené narušenou, nefunkční a nebo zcela chybějící hydroizolací, kdy srážková a vzlínající voda nejsou dostatečně odváděné od budovy. Jedním z řešení jsou sanační omítky, ovšem je třeba toto opatření kombinovat s dalšími. Zdivo lze injektovat, je třeba provést dodatečně hydroizolaci.

Vzlínající voda, která obsahuje značný díl agresivních solí, proniká do zdiva, ve kterém kapilárně vzlíná vzhůru a do omítek, ze kterých se odpařuje. Rozpuštěné soli v omítkách krystalizují, zaplňují jejich póry a tvoří solné výkvěty. Zdivo je vlhké a tlak krystalizovaných solí spolu s mrazem zdivo a omítky stále narušují. Na omítkách jsou kromě solných výkvětů vlhké mapy, místy jsou omítky mechanicky poškozené a opadávají ze zdiva. Z dlouhodobého hlediska se tvoří plísně, zdivo je stále narušováno a nakonec dochází k jeho statickým poruchám, což ovlivní statiku celé budovy či její části.

Systém sanačních omítek nabízí kompletní řešení pro zdivo zatížené vlhkostí a vodorozpustnými solemi – chloridy, sírany a dusičnany. Sanační omítky  disponují systémem otevřených pórů, který vlhkému zdivu umožňuje trvale odvětrávat. Při správném použití systému sanačních omítek, nevystoupá vlhkost nad úroveň sanované oblasti, povrch omítek zůstává suchý a bez solných výkvětů, přestože podkladní zdivo je trvale zavlhčeno. Omítky vynikají vysokou spolehlivostí a životností. Systém musí být doplněn prostředky chemické injektáže pro vytvoření zábrany proti vzlínání vlhkosti zdivem.

Jak funguje sanační systém?

V prvé řadě je třeba podotknout, že sanační omítkový systém sám o sobě již vzniklé problémy neřeší, nicméně dokáže jim velmi efektivně předcházet. Nejprve je třeba odstranit primární příčinu – pro kvalifikovaný sanační průzkum se obracejte na naši specialisty . Samotný sanační systém pak napomáhá odpařování vody, a navíc je omítka uzpůsobena ukládání solí. Obsahuje velké póry o totožných velikostech, do nichž se soli mohou uložit tak, aby nedošlo k jejímu narušení. Velkou výhodou je, že sanační omítku lze nanášet na nevysušené zdivo. Poradí si i s velmi vysokým stupněm vlhkosti a zasolení zdiva a je vhodná jak pro interiér, tak i exteriér. Postupně bude docházet ke snižování vlhkosti, až se ustálí na určitém rovnovážném stupni. Některé sanační omítky mají navíc termoizolační funkci, díky níž rovněž můžete ušetřit za topení.

Proč použít sanační omítkový systém?

I přes obnovu hydroizolace a zamezení průniku vody do zdiva zůstává ve zdivu poměrně dlouhou dobu stále ještě velké množství vody spolu s obsahem rozpuštěných solí. Proces odpařování vody a krystalizace těchto solí pokračuje až do dosažení ustálené vlhkosti zdiva. Sanační omítkový systém napomáhá rychlejšímu odparu vody a umožňuje ukládání solí do omítek, jejichž struktura je k tomu účelu uzpůsobena.

MÁTE ZÁJEM

O NAŠE SLUŽBY?