Sanační systém Sanax

Proč použít sanační omítkový systém Sanax?

Sanační omítkové systémy jsou využívány jako součást komplexního způsobu sanace vlhkého zdiva a omítek poškozených účinky vlhkosti, solí i znečištěným ovzduším. Systémy jsou tvořeny skladbou sanačních omítek, které napomáhají rychlejšímu vysušování a obnově vlhkého zdiva, přičemž celkový vzhled omítnutého zdiva působí suchým dojmem.

Ve spolupráci se společnosti SanaX provadíme sanace vlhkého zdiva pomoci sanačních omítkových systému SanaBond.

Princip sanačních omítek

Na rozdíl od běžných omítek je u sanačních omítek významně snížen kapilární transport vlhkosti ze zdiva ve srovnání s procesem difúze vodní páry. Kapilární transport doprovázený transportem solí (roztokem) je tedy významně snížen, tudíž vlhkost na povrch může prostupovat jen ve formě vodní páry. Tohoto je u sanačních omítek dosaženo díky vhodnému pórovému systému a jeho vnitřní hydrofobizaci.

Vlhkosti ze zdiva je umožněno vniknout do sanační omítky do hloubky pouze několika milimetrů. Tato přijatá vlhkost, příp. roztok solí, se vypaří uvnitř omítky. Vykrystalizované soli se ukládají v pórovité struktuře omítky, čímž zůstává povrch omítky suchý a bez výkvětů. Krystalizační zóna se vytváří v omítce a chrání zdivo před dalším negativním působeními vlhkosti a solí. Na rozdíl od ostatních omítek není propustnost pro vodní páru u sanačních omítek, navzdory ukládání solí, dlouhodobě ovlivněna (nevzniká zábrana proti vysychání).

Výhody sanačního omítkového systému SanaBond
Systém SanaBond:

SanaBond Prohoz

je postřik, který je součástí systému sanačních omítek a má zajistit adhezi (přilnavost) k podkladu. Zpravidla se nenanáší celoplošně, ale síťovitě. Je-li stupeň pokrytí menší než 50% z celkové omítané plochy, nejsou na postřik kladeny žádné speciální stavebně – fyzikální požadavky.

SanaBond Prohoz obsahuje křemičitý písek, pojiva, a modifikační přísady zajišťující vysokou poréznost.

Technický list ke stažení (PDF)

SanaBond Podklad

je podkladní omítka, která slouží k vyrovnání hrubých nerovností podkladu, nebo jako vrstva pro ukládání solí v případě zvýšeného až vysoce zasoleného zdiva. Sanační omítka může být použita jako podkladní, nepřesáhne-li celkovou tloušťku 40mm (mimo spáry).

SanaBond Podklad obsahuje křemičitý písek, pojiva, perlit EP a modifikační přísady zajišťující vysokou poréznost.

Technický list ke stažení (PDF)

SanaBond Jádro

je základní sanační omítka určená pro stavební konstrukce poškozené zvýšenou vlhkostí. Je vhodná pro zhotovení vnitřní i vnější omítky.

Zpravidla se nanáší ve vrstvě 20mm, přičemž u vícevrstvých systémů musí mít každá vrstva minimálně 10mm. Celková tloušťka sanační omítky by neměla přesáhnout 40mm (mimo spáry).

SanaBond Jádro obsahuje křemičitý písek, pojiva, perlit EP a modifikační přísady zajišťující vysokou poréznost.

Technický list ke stažení (PDF)

SanaBond Štuk

je sanační štuk, který se nanáší v tloušťce 2mm jako finální ukončení sanačního systému. Je vhodný pro vnitřní i vnější omítku.

SanaBond Štuk obsahuje křemičitý písek, pojiva a modifikační přísady zajišťující vysokou poréznost.

Technický list ke stažení (PDF)

MÁTE ZÁJEM

O NAŠE SLUŽBY?