Sanační systém Weber

Sanace vlhkého zdiva: systém Weber

Pro úspěšnost a spolehlivost sanačních opatření je nejdůležitějším krokem podrobný stavební průzkum výchozího stavu. Na základě analýzy jeho výsledků lze navrhnout potřebná a optimální sanační opatření, která jsou vhodná pro konkrétní stavbu. Bez tohoto postupu jsou sanační práce bez záruky, spolehlivé funkčnosti a dlouhodobé trvanlivosti.

Co je třeba zjistit před sanací domu?
Koncepční návrh opatření

Pro úspěšnou a funkční sanaci vlhkého zdiva je diagnostika podkladu zcela zásadní. Na základě výsledků analýzy může být navržena koncepce sanace. Důležité je, aby jednotlivé sanační zásahy byly komplexní, zahrnovaly i povrchové úpravy zasoleného zdiva. Úplné odsolení zdiva není z hlediska stavební praxe proveditelné.

Způsob sanace můžeme zhruba rozdělit takto:

odstranění solí včetně kontaminovaných materiálů

redukce obsahu solí v materiálech

omezení migrace na povrch materiálů (hydrofobizace podkladu, sanační omítky)

Systémová řešení sanace vlhkého zdiva Weber:

Sanační omítkový systém webersan WTA

Sanační omítkový systém webersan super - rychlé řešení

Sanační omítkový tepelně izolační systém webersan thermo

Vnitřní sanace sklepních prostor

MÁTE ZÁJEM

O NAŠE SLUŽBY?