Hydroizolace základů

Hydroizolace základu zahrnuje dvě složky – SuperTectum Macro Primer a Wflex 2K, které zajišťují efektivní ochranu podzemních stavebních konstrukcí proti spodním vodám.

Základ – bázová část všech staveb i budov. Od jeho kvality a pevnosti se odvíjí spolehlivost a doba životnosti objektu. Základ neustále podléhá negativnímu vlivu vlhkosti, která se nachází v půdě. Proto je základ potřeba pečlivě ochránit, jinak může nastat nebezpečí zničení celého domu.

Materiály SuperTectum®

Jednosložková, rychle vytvrzující, polyuretan-bitumenová tekutá membrána.

Spotřeba:
1,5 kg/m² (ve dvou vrstvách)

Balení:
25kg

Technický list ke stažení (PDF)

 

Základní nátěr s nízkou viskozitou na bázi polyuretanu pro neporézní podklady.

Spotřeba:
100-300 g/m²

Balení:
20 l

Barva:
bezbarvý

Technický list ke stažení (PDF)

Dvousložková, vysoce elastická, polyuretan-bitumenová tekutá membrána.

Spotřeba:
minimálně 1,5 l/m²

Balení:
Složka A: 20l
Složka B: 20l

Technický list ke stažení (PDF)

 

K čemu je hydroizolace základu?

Hydroizolace základu se provádí pro udržení betonové základny v suchu. Což garantuje jeho dlouhodobou exploataci, suchost v domě. Hydroizolační ochrana je nutná všem základům: spodní a atmosférická voda se stává příčinou zničení všech materiálů. Pokud základ budovy je betonový, existuje ještě jeden faktor: kapilární voda. Vlhkost zvenčí proniká do betonových průlin, přes kapilára se dostává nahoru, do stěn obytných prostorů a ničí je.

Zabránit průniku vody do betonu je možné několika způsoby. Nejrychlejší a nejjednodušší je hydroizolace základu tekutou hydroizolací.

Po aplikaci a vysušení tekutá hydroizolace základu vytváří absolutně hermetický bezešvý povrch. Tato technologie umožňuje zaplnit všechna prohloubení, spáry, praskliny a obtížně dostupné oblasti. Výsledný ochranný nátěr je voděodolný, nedostupný pro páru, zabraňuje vlivu různých agresivních vnějších faktorů na základ.

Plusy tekuté hydroizolace SuperTectum® pro hydroizolaci základu:
Jak ochránit základ před vodou?

Získat nejkvalitnější výsledek od hydroizolace základu je možné při jeho stavbě. V tomto případě se nejdřív provádí kruhová ochrana betonové přípravy. Mezitím se hydroizolace nanáší na horizontální oblasti vertikálních stěn. Následně se aplikuje ochranná vrstva na vnější povrch vertikálních stěn. Velká pozornost se věnuje hydroizolaci chladných švů (spojení), vzniklých v místech spojení základu i vertikálních stěn. Po úpravě všech části základu se zpětně zasypou vykopané základy zeminou. K tomu, aby hydroizolace nebyla poškozená je navíc chráněná vrstvou polystyrenu, omítky nebo betonu.

Existují dvě zásadní schémata zřízení hydroizolací – vnější a vnitřní. V první variantě se ochranná vrstva hydroizolací nanáší na vnější povrch základu. Toto schéma je nejpřijatelnější, ale je lepší v použití u provádění nových staveb. Vnitřní hydroizolace se aplikuje na vnitřní část základu (například, pokud se předpokládají sklepní prostory v konstrukci základu). Použití takové metody je vhodné, když je potřeba provést hydroizolaci už existujícího objektu. Při dodržení technologií, obvykle je postačující použití jedné z těchto variant (pokud je možnost kvalitně provést vnější hydroizolaci základu, není potřeba navíc provádět vnitřní).

Pokud během stavění hydroizolace základu nebyla provedená nebo byla provedená špatně, pokud objekt je dostatečně starý, hydroizolační vrstva je zničena a neplní svou funkci, provádí se obnova hydroizolací nanesením tekuté hydroizolace na vnější povrch základu.

Svěřte se specialistům

K získání 100% výsledku při hydroizolací základu je velice důležité zohledňovat velké množství faktorů: materiál základny a stěn, charakter a příčiny zničení (v existujících objektech), hloubku založení základu, úroveň a chemické složení spodních a tajících vod, existence odtoku dešťových vod, drenáže a další.

Pro správnou volbu technického řešení hydroizolace základu můžete využít konzultaci se specialisty v naši firmě.

MÁTE ZÁJEM

O NAŠE SLUŽBY?