Hydroizolace nádrží

Účelem hydroizolace nádrží je vyhnutí se působení vlhkosti, která se nachází v atmosféře nebo zemině, a dalších agresivních vlivů. V obytném, komunálním, pracovním a průmyslovém stavebnictví má hydroizolace nádrží široké použití. Kromě první prvotní hydroizolace nádrží se při existenci prasklin, eroze a odštěpení provádí pro rovnost povrchu restaurování. Hydroizolační a renovační práce jsou především zaměřené na voděodolnost, pevnost, mrazuvzdornost, odolnost k různým druhům koroze.

Pro ochranu nádrží jsou určené produkty AQUA NG a WB. Produkt AQUA NG je dvousložkový nátěr na bázi vody a slouží k ochraně proti prosakování vlhkosti. Horní vrstva ochrany je tvořena produktem WB, který neobsahuje žádná rozpouštědla, a je tedy vhodný pro ochranu nádrží na pitnou vodu. Produkt je tixotropní, je možné jej aplikovat na svislou plochu v zesílené vrstvě, aniž by docházelo ke stékání materiálu.

Materiály SuperTectum®

Jedno-komponentní těsnící tmel na bázi polyuretanu s nízkým modulem pružnosti, ideální pro použití v podmínkách s vysokou vlhkostí.

Spotřeba:
na místě

Balení:
600 g (kartuš)

Technický list ke stažení (PDF)

 

Základní epoxidový, dvousložkový nátěr na bázi vody vhodný pro použití v uzavřených a vlhkých prostorách.

Spotřeba:
150-200 gr/m²

Balení:
8l (4l+4l)

Barva:
komponent A – bílá
komponent B – zlatá

Po smíchání komponentů v poměru 1:1 je barva bílá

Technický list ke stažení (PDF)

 

Dvousložkový polyuretanový nátěr bez rozpouštědel, určený pro vodotěsnou izolaci a ochranu nádrže.

Spotřeba:
1,4 kg/m² (ve dvou vrstvách)

Balení:
Složka A: 7,5 kg
Složka B: 1,5 kg

Technický list ke stažení (PDF)

 

Cíl hydroizolace nádrží

Hydroizolace betonových nádob a nádrží se uplatňuje při stavbách koupelen, saun, parních lázní, kanalizačních systémů, zařízení na očištění spodních vod, septiků, umělých vodních nádrží, kaskád, nádob na technickou a pitnou vodu nadzemního a podzemního typu. Hydroizolace nádrží, skladujících čistou a pitnou vodu, se musí provádět pomocí materiálu, který prošel všechny potřebné kontroly a zkoušky, je povolen k použití a je ekologický. Materiál, který se používá při hydroizolaci pitných nádob, musí být certifikován ke kontaktu s pitnou vodou.

Nádrže, nádoby na skladování tekutin, septiky – u všeho je potřeba voděodolného betonu. Hydroizolace betonových nádob obnáší celý komplex opatření, hlavním cílem je spolehlivá ochrana nádrží vůči nepříznivým vlivům vody, vlhkosti, kondenzátu, solných roztoků, chemických tekutin (rozpouštědlo, ropné produkty, kyseliny, zásad).

Kromě chemických látek podléhají betonové nádoby stálému působení atmosférických jevů a teplotním zátěžím.

Naše společnost Avaton Plus nabízí velké množství hydroizolačních materiálů SuperTectum®, schopných zajistit ochranu betonových nádob proti vodě, roztoků soli a vody.

Hydroizolace podzemních nádrží

Úroveň vlhkosti zeminy, ve které se nachází nádrž, stanoví množství vrstev hydroizolačního materiálu, který se musí nanést. Při hydroizolaci nádrží podzemního typu se uplatňuje technologie zesílené hydroizolace nádob: používají se hydroizolační prostředky, které jsou více odolné vůči vlhkosti, obzvlášť pokud nádrž se nachází v silně zvlhčené zemině s velkým objemem spodních vod.

V daném případě řádná hydroizolace umožňuje nádobě být ve vodě dostatečně dlouhou dobu. Musí se zohledňovat, že hydroizolační materiál bude neustálé podléhat působení spodních vod, jejích proudu a toku, proto materiál musí mít bezvadné hydroizolační vlastnosti, být odolný vůči mechanickým vlivům.

Hydroizolace nadzemních nádrží

Hydroizolace nadzemních nádrží ochraňuje povrch nádob proti srážkám a vlhkosti z atmosféry. Nadzemní nádrže podléhají menším vlivům vlhkosti na rozdíl od pozemních nádrží.

Hydroizolační nátěr podstupuje nižšímu riziku mechanických poškození, což zajišťuje použití jiných technologií při vykonání práce. Musejí se zohledňovat klimatické podmínky a vlivy vnějšího prostředí.

Hydroizolace nádrží systémem SuperTectum®

Hydroizolace nádrží jakéhokoliv typu a účelu, průmyslového i obytného, je nejefektivnější systémem SuperTectum®. Dnes jsou tyto hydroizolační materiály nejžádanější, v praxi se ukázaly jako ty nejlepší.

Všechny hydroizolační materiály systému SuperTectum® jsou určeny k řešení specializovaných úkolů, navzájem se doplňují a zesilují účinek.

Pomocí materiálů systému SuperTectum® se provádějí hydroizolační práce jak u stavby nových nádrží, tak i v průběhu jejich renovace a rekonstrukce. Materiály SuperTectum® se používají na monolitní i složené konstrukce všech typů nádrží. Hydroizolační materiály SuperTectum® jsou stejně efektivní pro hydroizolaci betonových nádrží, cihlových, kamenných, kovových.

S těmito hydroizolačními materiály se provádí kvalitní hydroizolace prasklin, pracovních švů, spojů, komunikace napojení a sloučení, vyplňování mezer, hermetizace pohyblivých elementů konstrukcí. Obzvlášť je efektivní systém materiálů SuperTectum® při odstranění náhle vzniklého protečení vody.

Účinnost pronikající hydroizolace je založena na nejnovějších vědeckých výzkumech a otestování, proto taková hydroizolace má zásadní přednosti v porovnání s jinými druhy hydroizolačních materiálů a je spolehlivou ochranou proti působení vlhkosti pro betonové nádoby.

Pronikající hydroizolace je vysoce spolehlivá a dlouhověká, dostatečně jednoduchá v použití, lidský faktor je minimální, izolace je vysoce technologická, má výborné ukazatele voděodolnosti, odolnosti vůči páře, má dobrou adhezi.

MÁTE ZÁJEM

O NAŠE SLUŽBY?