Injektáže Weber

Vodorovná hydroizolace vlhkého zdiva pomoci injektáže Weber.tec

Vzlínající vlhkost, způsobená nedostatečnou nebo poškozenou izolací poškozuje zdivo a omítku. V důsledku toho se omítka drolí, tvoří se plíseň a vzniká nepříjemné klima v místnosti. Dodatečná vnitřní izolace zastavuje kapilární vzlínání vody a zamezuje dalšímu provlhčování zdi nad oblastí injektáže. 

Společnost Avaton Plus nabízí systémy Weber k sanaci vlhkého zdiva, kterými lze účinně a trvale sanovat suteréní zdivo. 

Krémová injektáž Weber.tec 946

Dodatečná vodorovná izolace Weber.tec 946 nabízí jednoduché a spolehlivé řešení .

Krémová injektáž Weber.tec 946 je vhodný k sanaci veškerého běžného zdiva se stupněm vlhkosti do 95 %. Pastovitou konzistencí se v dutých místech zdi zamezuje nekontrolovanému odtékání. Weber.tec krémová injektáž vytváří spolehlivou bariéru proti kapilárně vzlínající vlhkosti.

Vlastnosti a výhody
Postup realizace

• Příprava podkladu

Minimálně 80 cm nad vlhkým místem strhněte starou omítku

Spáry ve zdivu, které se vydrolují, vyškrábejte do hloubky cca 2 cm

Podklad ke kontrole savosti navlhčete vodou

• Vrtání

Vyznačte si vývrty ve vzdálenosti 8 – 12 cm

V spárách vyvrtejte vodorovné otvory (Ø 16 mm)

Stlačeným vzduchem odstraňte z vývrtů prach konstrukci

• Zpracování

Pomocí ruční tlakové pistole nebo injektážní pumpy zcela zaplňte vyvrtané otvory odzadu směrem dopředu injektážním krémem.

Uzavřete vrty ve zdivu těsnící maltou weber.tec 933

Injektážní silikonová mikroemulze Weber.tec 940E

Nízkotlaká injektáž silikonovou mikroemulzí Weber.tec 940 E – silikonový mikroemulzní koncentrát, smísitelný s vodou (emulgovatelný) pro dodatečné horizontální utěsnění zdiva proti vlhkosti.

Nízkotlakou injektáží, kterou je do zdiva aplikována dodatečná hydroizolační vrstva silikonovou emulzí je vlhkost ze stěn odstraněna účinně a šetrně. Metodu lze přitom použít univerzálně na různé druhy vyzdívky, respektive pro všechny. Dodatečná horizontální hydroizolační vrstva se realizuje pomocí vstřikovací kapaliny bez rozpouštědel, která vytvoří účinnou zábranu proti zemní vlhkosti – tato izolace trvale zabrání prostupu kapilární vlhkosti stěnami. Zdivo je přitom emulzí prosyceno rovnoměrně a šetrně. Injektáž lze provádět nejen zvenčí obvodových stěn budovy, ale i z interiérové strany a ve sklepech. 

Výhody izolování zdiva nízkotlakou injektáží
Co je potřeba pro nízkotlakou injektáž?

• Příprava podkladu

Otlučení staré omítky

Utěsnění injektážní zony těsnící maltou weber.tec 933

• Vrtání

Průměr vrt. otvorů – dle použitého pakru (10 mm)

Interval 10 – 12 cm, max. 15 cm, úhel 25° – 45°

Vyvrtané otvory jsou o cca 80 mm kratší než je tl. zdiva

• Zpracování

Injektuje se v jedné nebo ve dvou řadách nad sebou, rozdíl max. 80

Injektáž se provádí pomocí injektážní pumpy, pracovní tlak < 10 Bar

Kalkulace zdarma

Loading...

Upozornění: Desetinná čísla zadávejte ve formátu „0.0“

0 bez DPH

MÁTE ZÁJEM

O NAŠE SLUŽBY?