Injketáž

Tlaková polyuretanová injektáž SuperTectum® WaterFoam

Efektivní těsnění trhlin a dutin v betonu a zdivě

Vytváří pružnou a zcela hydrofobní pěnu

Vysoce odolná vůči plísním a jiným mikroorganismům

Injektáž SuperTectum® WaterFoam

SUPERTECTUM® WATERFOAM – jednosložková polyuretanová hydrofobní pryskyřice, která při reakci s vodou vytváří plastickou pěnu, určenou k hydroizolaci, hermetizaci prasklin a švů v betonových a cihlových konstrukcích, efektivnímu zamezení protečení vody, odstranění vzlínající vlhkosti ve zdivě. Doporučuje se použití u betonových konstrukcí, náchylných strukturní dynamice.

Jednosložková, flexibilní, polyuretanová pěna, injektážní pryskyřice s nízkou viskozitou.

Spotřeba:
na místě

Balení:
20l

Technický list ke stažení (PDF)

Katalyzátor určený pouze pro injektáže.

Spotřeba:
0,5 – 5%

Balení:
4l

Technický list ke stažení (PDF)

Doporučeno pro

Zastavení průniku vody a odstranění vlhkosti v takových konstrukcích, jako jsou:


Technologie injektáže

Tlakové injektáže polyuretanovou pryskyřicí se používají pro izolování zdiva protivzlínající a tlakové vodě. Hydroizolační funkce se dosáhne polymerací injektážního polyuretanu s vodou obsaženou ve vlhkém zdivu, při které dochází k několikanásobnému rozpínání – zvětšování objemu polyuretanu a tím k utěsnění zdiva.

Tlaková injektáž se provádí pomocí tlakového čerpadla a pakrů osazených do injektážních vrtů ø 12 – 14 mm v osové vzdálenosti 100 – 150 mm od sebe, v závislosti na vlhkosti, materiálovém složení a vazbě zdiva.

Zhotovení vrtu. Vrty se profukují a oplachují se čistou vodou.

Do vrtů se nainstalují injektážní pakry. Do pakru pomoci tlakového čerpadla se vystřikuje polyuretanová hydrofobní pryskyřice SuperTectum® WaterFoam, která při kontaktu s vodou okamžitě začíná tvořit pěnu a vyplňuje místa protečení vody.

Po úplné polymerizaci směsi, injektážní pakry se demontují, zbylé vrty se zadělávají vhodnou maltou.

U nejdůležitějších částí konstrukce se někdy provádí doplňková elastická natírací hydroizolace SuperTectum®, pro blokaci vody v případě otevření praskliny v procesu působení dynamických zátěží na konstrukci.

Injektáž spoje stěny a podlahy

Injektáž betonových bloků

Injektáž cihelného zdiva

Injektáž zdiva proti vzlínající vlhkosti

Vlhkost, pronikající do nosných prvků domů, může způsobit nenapravitelné škody a zničit stěny, podlahu a strop budovy. Blízko umístěná podzemní voda, spád velkého množství srážek nebo použití agresivních složek v technologických procesech výrobních cyklů se nevyhnutelně stávají primární příčinou destrukce monolitických struktur. Injekáž SuperTectum® vytváří pružnou a zcela hydrofobní pěnu, který se stane nepřekonatelnou překážkou v cestě vody.

Injektáž spoje stěny a podlahy

Ve většině případů se ve sklepě nejdřív zalévá podlaha a potom stěny. Tím pádem se v konstrukci vytváří šev, přes který se často dostávají tající nebo spodní vody. Odstraníme tento problém metodou injektáže hydroizolační směsi do švů konstrukce.

Injektáž prasklin v monolitní desce

Kvůli času a někdy i nízké kvalitě monolitu se ve stěnách vytvářejí praskliny, přes které do prostoru proniká voda. Pomocí moderního zařízení a kvalitních polyuretanových směsí SuperTectum Waterfoam likvidujeme praskliny v betonu hydroizolační injektáží.

Injektáž švů základových bloků

Hlavní cíle injektáže základových bloků – zaplnění prasklin a mezer, hydroizolace všech možných cest průniku vody a vlhkosti. Nabízíme plnou garanci a neustále pečujeme o naši dobrou reputaci v očích našich klientů. Nehledě na rozměry praskliny nebo mezery v betonu, obtížnosti oblasti, její spolehlivé odstranění je pro nás povinnost.

Kalkulace zdarma

Loading...

Upozornění: Desetinná čísla zadávejte ve formátu „0.0“

0 bez DPH

MÁTE ZÁJEM

O NAŠE SLUŽBY?