Injektáž Resilnjekt

Injektáž zdiva pomoci řady materiálů SanaX®

Injektáž zdiva proti vzlínající vlhkosti

Vzlínající vlhkost je nejčastějším důvodem poškození zdiva, se kterým se setkáváme. Následky jsou obvykle zřetelně identifikovatelné prostřednictvím odlupování omítky, poškozených spár a cihel, ale také solnými výkvěty a růstem řas a plísní. V průběhu času vzlínající vlhkost v kombinaci s kontaminací solemi a poškozením mrazem, může zničit strukturu zdiva. S přihlédnutím ke snížené životnosti takovýchto budov, vzlínající vlhkost způsobuje vysoké finanční škody každý rok.

Ve zdivu, které je napadené vzlínající vlhkostí, je vlhkost neustále přenášena vzhůru pomocí kapilár. Tento proces obvykle vede ke zvýšení koncentrace solí na povrchu. K největšímu odpařování vody dochází v oblasti mezi suchou částí (vrcholem) a vlhkou částí stěny (spodkem). V těchto oblastech se vyskytuje nejčastěji první známka poškození.

Cílem injektáže je snížit vlhkost materiálů nad vodorovnou hydroizolační clonou na obsahy svých vlhkostí rovnovážných podle daných podmínek zdiva a obklopujícího prostředí.

Ve spolupráci se společnosti SanaX nabízíme řešení problému vlhkého zdiva pomoci řady materiálů Resilnjekt.

Rozdělení materiálů dle principu funkčnosti:

• Těsnění kapilár

Utěsnění kapilár injektážním materiálem.

Použivaný materiál:

AkryGel 30 

Je hydrofilní gel na akrylátové bázi, obsahující 2 složky: pryskyřici a aktivátor, které jsou čerpány pumpou se dvěma písty v poměru 1:1. Jakmile zpolymeruje, vytvoří houževnatý, trvale pružný gel.

Technický list ke stažení (PDF)

• Zúžení kapilár

Po aplikaci injektážního materiálu se průměr kapilár zúží. Proces vysušování spočívá ve větší rychlosti odpařování vody z povrchu zdiva než je rychlost dopravované kapilární vzlínavostí.

Použivaný materiál:

ResiInjekt GH

Material se ve zdivu rozptýlí a jeho hydrofobizující složka reaguje uvnitř pórů a kapilár s oxidem uhličitým z ovzduší za vzniku hydrofobních (vodoodpoudivých) sloučenin, které jsou pevně a trvale vázány k minerálnímu podkladu (zdivu). Křemičitá složka vytvoří v pórech a kapilárách pevně vázané nerozpustné sloučeniny, čímž dochází k jejich zúžení. Transport vody v kapilárním systému zdiva je tak přerušen a postupně dochází k vysychání zdiva nad injektáží vytvořenou hydrofobní clonou. Obsažená speciální složka zpevňuje zdivo.

Technický list ke stažení (PDF)

Hydrofobizace kapilár

Stěny kapilár získají hydrofobizační (vodoodpuzující) vlastnost. Průměr kapilár se nemění. Kapilární transport vody se přeruší.

Použivaný materiál:

ResiInjekt SI

ResiInjekt SI je směs organicky modifikovaných siloxanů, které obvykle neobsahují vodu ani jiné organické rozpouštědlo, nebo jen velmi malé množství VOC (těkavých organických látek). Jsou dodávány jako koncentrát (v případě ResiInjekt SI je obsah účinné látky 98%) a připravují se těsně před aplikací rozmícháním ve vodě.

Technický list ke stažení (PDF)

MÁTE ZÁJEM

O NAŠE SLUŽBY?