Blog

Materiály SuperTectum®: Ochranné nátěry

Materiály SuperTectum®: Ochranné nátěry

Ochranné/vrchní nátěry se používají k ochraně polyuretanových hydroizolačních nátěrů před působením ultrafialového záření, před pěšími zatížení a neintenzivním provozem automobilů. Materiály lze také použít jako

Materiály SuperTectum®: Tmely

Materiály SuperTectum®: Tmely

Tmely jsou materiály pro utěsnění rohových spojů nosných konstrukcí, pro spáry a švy, pro části a jednotlivé prvky střechy atd. Specifičností produktu je odolnost vůči

Tekutá hydroizolace SuperTectum®

Tekutá hydroizolace SuperTectum®

Relativně „mladá“ technologie, ale již se osvědčila výhradně pozitivy. Hlavní výhoda tekuté ochrany je zřejmá – umožňuje chránit povrchy jakékoli geometrie a textury. Ideální typ

Materiály SuperTectum®: Primery

Materiály SuperTectum®: Primery

Primery se používají k přípravě základní vrstvy před aplikací základních hydroizolačních nátěrů a jsou vhodné pro většinu podkladů. Vyznačují se nízkou spotřebou, dobrým pronikáním do

Materiály SuperTectum®: Hydrofobní injekce

Materiály SuperTectum®: Hydrofobní injekce

Hydrofobní injekce je polyuretanová, hydroaktivní, hydrofobní injektážní pryskyřice na bázi speciálních polymerů, s nízkou viskozitou pro vyplňování mezer, fixaci zeminy a zastavení úniků vody pod

MÁTE ZÁJEM

O NAŠE SLUŽBY?