Další služby

Svěřte nám svůj projekt od začátku až do konce

Široká nabídka služeb generálních i lokálních renovací vaší střechy

Vždy je nutné řešit střechu jako komplet.

Efektivní hydroizolace neznamená jen hydroizolační nátěr pro ochranu stavební konstrukce vůči vnějšímu působení vody. Ve většině případů pro správnou a spolehlivou hydroizolaci, která bude sloužit několik desítek let, je potřebné provést celý komplex prací pro renovaci střechy, který obnáší demontáž předchozího hydroizolačního materiálu, obnovu betonové vyrovnávací vrstvy na střeše, zateplení střechy, výměna starých elementů střechy a hydroizolační nátěr. Takový přístup umožňuje likvidovat všechny defekty, které jsou příčinou průniku vlhkosti do konstrukce střechy, a zajistit úplnou a efektivní ochranu.

Při spolupráci s firmou Avaton Plus si můžete být jisti profesionálním provedením hydroizolačních prací na vaší střeše. Naši specialisti provedou podrobnou analýzu stavu objektu a výměry. Budou se řídit vašimi požadavky a podle získaných informaci bude sestaven plán práce a množství potřebného materiálu pro kvalitní a spolehlivou hydroizolační ochranu objektu.

Nabízíme realizaci následujících druhu doplňkových práci dle specifičnosti každého objektu:

Zednické práce
Klempířské práce

Svěřením rekonstrukčních prací ploché střechy naší firmě můžete počítat s profesionálním přístupem k řešení každého detailu, který umožní dosáhnout maximálně efektivního a garantovaného výsledku.

Jsme specialisti ve svém segmentu. Dle vašich požadavků a unikátnosti daného objektu náš tým zajistí potřebné hydroizolační materiály v dostatečném množství, vytvoří vhodnou technologii provedení práce a při potřebě i úplnou renovaci vaší ploché střechy od začátku až do konce.

MÁTE ZÁJEM

O NAŠE SLUŽBY?