Materiály SuperTectum®: Ochranné nátěry

Materiály SuperTectum®: Ochranné nátěry

Ochranné/vrchní nátěry se používají k ochraně polyuretanových hydroizolačních nátěrů před působením ultrafialového záření, před pěšími zatížení a neintenzivním provozem automobilů. Materiály lze také použít jako ochranný barvící nátěr na kovové a betonové povrchy. Vysoká odolnost proti opotřebení předpokládá použití těchto materiálů jako nátěru fungujících za podmínek abrazivního opotřebení, vystavení hydroerozi, proměnným teplotám, sezónním změnám počasí […]

Materiály SuperTectum®: Tmely

Materiály SuperTectum®: Tmely

Tmely jsou materiály pro utěsnění rohových spojů nosných konstrukcí, pro spáry a švy, pro části a jednotlivé prvky střechy atd. Specifičností produktu je odolnost vůči změnám počasí a možnost barvení. Jsou vyrobeny na bázi polyuretanu, tmely jsou výjimečné svou dlouhou dobou životnosti a odolnosti vůči různým projevům agresivního prostředí, mechanickému namáhání a teplotním změnám. Materiály […]

Materiály SuperTectum®: Hydroizolační nátěry na bázi polyuretanu

Materiály SuperTectum®: Hydroizolační nátěry na bázi polyuretanu

Hydroizolační nátěry SuperTectum® jsou tekuté bezešvé monolitické membrány s unikátními vlastnostmi, které se nanáší za studena. Po nanesení na povrch základny polymerují a vytvářejí odolný, elastický, bezešvý a monolitický nátěr s vysokými mechanickými, hydroizolačními a exploatačními vlastnostmi. Nanáší se na základní nátěr (při dodržení technologických pauz) štětcem, krátkosrstým válečkem nebo bezvzduchovým stříkacím zařízením, dokud nevznikne […]

Tekutá hydroizolace SuperTectum®

Tekutá hydroizolace SuperTectum®

Relativně „mladá“ technologie, ale již se osvědčila výhradně pozitivy. Hlavní výhoda tekuté ochrany je zřejmá – umožňuje chránit povrchy jakékoli geometrie a textury. Ideální typ hydroizolace by měl mít řadu vlastností – bezpečnost pro lidské zdraví, odolnost vůči širokému spektru klimatických podmínek, vysoká doba životnosti nátěru, pružnost, rychlá a pohodlná instalace, spolehlivá ochrana před vodou. […]

Materiály SuperTectum®: Primery

Materiály SuperTectum®: Primery

Primery se používají k přípravě základní vrstvy před aplikací základních hydroizolačních nátěrů a jsou vhodné pro většinu podkladů. Vyznačují se nízkou spotřebou, dobrým pronikáním do porézních materiálů, univerzálností a jednoduchostí v použití. Pro správnou přípravu podkladu před nanesením polyuretanových nátěrů je nutné povrch důkladně očistit od nečistot, olejů a jiných látek, které brání penetraci základního […]

Materiály SuperTectum®: Hydrofobní injekce

Materiály SuperTectum®: Hydrofobní injekce

Hydrofobní injekce je polyuretanová, hydroaktivní, hydrofobní injektážní pryskyřice na bázi speciálních polymerů, s nízkou viskozitou pro vyplňování mezer, fixaci zeminy a zastavení úniků vody pod vysokým tlakem. Interakcí s vodou výrazně zvyšuje objem vytvořením elastického pěnoplastu hydrofobního typu. Materiál je snadno mobilní a plastický, dobře proniká do stavebních materiálů a blokuje pronikání vlhkosti. Materiál se […]

Materiály SuperTectum®: Bitumenové hydroizolační nátěry

Materiály SuperTectum®: Bitumenové hydroizolační nátěry

Hydroizolační nátěry SuperTectum® jsou tekuté bezešvé monolitické membrány s unikátními vlastnostmi, které se nanáší za studena. Po nanesení na povrch základny polymerují a vytvářejí odolný, elastický, bezešvý, monolitický nátěr s vysokými mechanickými, hydroizolačními a exploatačními vlastnostmi. Nanáší se na základní nátěr (při dodržení technologických pauz) štětcem, krátkosrstým válečkem nebo bezvzduchovým stříkacím zařízením, dokud nevznikne nátěr […]